Znajdź artykuł

Służba celna – it – quo vadis?

Słuchając audycji radiowych i telewizyjnych, przeglądając gazety czy internet nie sposób pominąć, że wątek informatyzowania administracji publicznej jest w dalszym ciągu aktualny, a poprzez działania realizowane w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można stwierdzić, iż jest na topie. Ta aktualna aktywność w obszarze informatyzowania obszarów funkcjonowania państwa związana jest z dwoma bardzo istotnymi dokumentami strategicznymi, tj. ze „Strategią informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePolska" oraz „Narodową Strategią Rozwoju Dostępu Szerokopasmowe¬go do Internetu". Widoczne są również działania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w obszarze:[...]
11/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość