Znajdź artykuł

Służba Celna – możliwości wygenerowania dodatkowych wpływów budżetowych

The Customs Service – opportunities to generate additional budget revenues

O ile jest możliwy wzrost wpływów budżetowych w sferze działania Służby Celnej?   Uważam, że marginalizacja szarej strefy pozwoli na pozyskanie 10 mld zł szacując bardzo ostrożnie(mówiłem o tym podczas I czytania obywatelskiego projektu ustawy – druk nr 30 w dniu 2 grudnia 2015r., który włącza Służbę Celną do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego). Zdecydowane działania, o których powiem w niniejszym wystąpieniu, mogą nawet podwoić tę kwotę.               Planowana od stycznia 2017 roku Krajowa Administracja Skarbowa zadziała nieskutecznie. Dowodzą tego badania Banku Światowego, który na podstawie doświadczeń państw na świecie dowodzi, że konsolidacja może wręcz okazać się szkodliwa, ze względu na ograniczenie możliwości działania poszczególnych organów.[...]
11/2016 str. 438

Kup aby przeczytać całość