Służba Celna a transport drogowy (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Służba Celna a transport drogowy (część pierwsza)

Obecne uprawnienia Służby Celnej wykraczają znacznie poza tradycyjnie pojmowane odprawy celne, których celem głównym jest dziś ochrona rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, a nie fiskalizm. Poza zasadniczymi obszarami działalności naszej Służby, przedmiotem coraz większego zainteresowania jest kontrola stopnia przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity    Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.). [...]
12/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość