Znajdź artykuł

Służba Celna a ruch drogowy

W ostatnich latach Służba Celna została kilkakrotnie uznana przez Parlament RP za formację mundurową, której można powierzyć zupełnie nowe zadania, mimo że są one w gestii innych organów państwa, jako ich podstawowe zadania statutowe. Do katalogu zadań z tej kategorii należy bezwzględnie zaliczyć kontrolę ruchu drogowego i transportu drogowego. 4 strony - 15513 znaki[...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość