Sankcje w przypadku stosowania nierzetelnych faktur – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Sankcje w przypadku stosowania nierzetelnych faktur

Sanctions in case of using unreliable invoices

Uwagi wstępne Problematyka nierzetelnych faktur należy do istotnych procederów praktykowanych przez nieuczciwe podmioty w obrocie gospodarczym. Z nierzetelną fakturą mamy do czynienia zarówno w przypadku, gdy jest ona wystawiana przez podmiot nieistniejący i stwierdza czynność faktyczną, która nie została dokonana, jak i w przypadku, gdy podaje ona wartość niezgodną z jej stanem faktycznym potwierdzając czynność bezprawną lub czynność złożoną pozornie, w części dotyczących tych czynności[1]. Czynność bezprawna oznacza czynność prawną sprzeczną z ustawą albo mającą na celu obejście ustawy. [1] Art. 112 c., Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).[...]

Kup aby przeczytać całość