Sankcje karne-skarbowe jako subsydiarny sposób penalizacji naruszania obowiązków podatkowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Sankcje karne-skarbowe jako subsydiarny sposób penalizacji naruszania obowiązków podatkowych

Ustawodawca polski nałożył na podatników naruszających obowiązki podatkowe, zarówno sankcje podatkowe zdefiniowane w moim poprzednim artykule , jak i sankcje karne-skarbowe. Ostatnie z nich stanowią subsydiarny – w stosunku do sankcji podatkowych - sposób penalizacji naruszania tych obowiązków. Pośrednim potwierdzeniem tej tezy jest nadanie przez ustawodawcę rozdziałowi 6 Kodeksu karnego skarbowego - w którym te sankcje zostały skodyfikowane - tytułu „ Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji”[...]
5/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość