San Marino nie wystawia EUR.1 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

San Marino nie wystawia EUR.1

Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w przedmiocie wymiaru cła. W uzasadnieniu swojej decyzji podał, że spółka "M." dokonała importu maszyny pakującej w folie termokurczliwą, sklasyfikowaną według kodu PCN 8422.40.00 taryfy celnej, w stosunku do której zastosowano 30% stawkę celną autonomiczną. Odwołując się od tej decyzji organu celnego I instancji, spółka "M." wniosła o uznanie świadectw przewozowych EUR.1, wystawionych w Republice San Marino, za podstawę do zastosowania obniżonej stawki UE w stosunku do odprawionych towarów. Prezes Głównego Urzędu Ceł podniósł, że obniżone stawki celne na towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się po łącznym spełnieniu następujących warunków:[...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość