Samo tłumaczenie nie wystarczy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Samo tłumaczenie nie wystarczy

Nie wszystkie koszty związane z transportem towarów, w ramach jego importu, należy dodawać do podstawy opodatkowania. Tak rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29.06.2005 r. dotyczącym wliczenia kosztów transportu do odstawy opodatkowania w importowanych towarów 1 strona 3721 znaki[...]

Kup aby przeczytać całość