Rozwój turystyki przyjazdowej do Polski a przepisy celne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozwój turystyki przyjazdowej do Polski a przepisy celne

Jednym z podstawowych zadań polskiej administracji celnej jest sprawne i płynne dokonywanie kontroli obrotu towarowego z zagranicą i ruchu osobowego, w tym turystycznego, przez granice państwa. Jest to zadanie wymagające wytężonej pracy funkcjonariuszy celnych, gdyż co roku w ruchu granicznym należy odprawić około dwustu milionów Polaków i cudzoziemców ( patrz tabela nr 1 ).[...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość