Znajdź artykuł

Rozwój europejskiego prawa celnego z punktu widzenia Prezydencji Niemieckiej

6 stron – 26167 znaków Szanowni Państwo, w następnym tygodniu kończy się Prezydencja Niemiecka w UE, a tym samym także – w zakresie prawodawstwa europejskiego – kończy się faza intensywnych starań Niemiec o osiągnięcie istotnego wkładu w dalszy rozwój wspólnotowego prawa celnego. W centralnym punkcie naszych starań określono cel, aby jeszcze podczas Prezydencji Niemieckiej doprowadzić do politycznego porozumienia w sprawie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego. Przy tym chodziło nam o to, żeby doprowadzić do harmonii pomiędzy częściowo jeszcze bardzo przeciwstawnymi wyobrażeniami 27 Państw Członkowskich na temat określonych pojedynczych zagadnień przyszłego prawa celnego oraz znaleźć kompromisowe rozwiązania, które byłyby do przyjęcia. [...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość