Rozpoznawanie przemytu w trakcie odpraw celnych (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozpoznawanie przemytu w trakcie odpraw celnych (część pierwsza)

Poniższe opracowanie dotyczy doświadczeń w dziedzinie wykrywania przestępczości celnej drogą wykorzystywania przez funkcjonariuszy określonych wskaźników. Nad wypracowaniem swoistego zbioru wskaźników rozpoznawalności celnej dla potrzeb różnorodnych administracji celnych krajów członkowskich - od prawie półwiecza - WTO (Światowej Organizacji Celnej) pracuje odpowiedni Dyrektoriat w Brukseli. Opracowane tam materiały nie mają, oczywiście charakteru dyrektywnego, gdyż poszczególne państwa mają wszak własną specyfikę - niekiedy bardzo odmienną - także wyrazistą w dziedzinie funkcjonowania organów celnych, jak i zachowań podmiotów dokonujących obrotu z zagranicą. 5 stron - 16859 znaków [...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość