Znajdź artykuł

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) Nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (zmodernizowany kodeks celny)

Od redakcji: W poprzednim, wrześniowym wydaniu Monitora, opublikowaliśmy pełny tekst Zmodernizowanego Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Częścią nieodłączną jest preambuła, którą warto przeczytać po to aby zrozumieć cele i przyczyny modernizacji Kodeksu. [...]
10/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość