Rozpoczęcie i zamknięcie odprawy czasowej z wykorzystaniem karnetów ATA w świetle Konwencji Stambulskiej z 1990 roku oraz wybranych rozporządzeń unijnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozpoczęcie i zamknięcie odprawy czasowej z wykorzystaniem karnetów ATA w świetle Konwencji Stambulskiej z 1990 roku oraz wybranych rozporządzeń unijnych

Granting temporary admission and its termination using ATA carnets in view of Instanbul Convention 1990 and selected Regulations of European Union

Konwencja dotycząca odprawy czasowej z dnia 26 czerwca 1990 roku, dalej zwana Konwencją, została sporządzona w Stambule pod auspicjami Rady Współpracy Celnej (od 1994 roku – Światowej Organizacji Celnej[1]). Głównym założeniem Konwencji Stambulskiej jest harmonizacja i uproszczenie procedur celnych. Ponadto Konwencja Stambulska dąży do uproszczenia formalności dotyczących odprawy czasowej oraz do ułatwienie dostępu do międzynarodowych postanowień regulujących odprawę czasową. Ma to skutkować rozwojem handlu międzynarodowego i innych form wymiany międzynarodowej. Dodatkowo Konwencja wprowadza ułatwienia w odprawie czasowej poprzez uproszczenie i harmonizację procedur w dążeniu do osiągnięcia celów natury gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej, socjalnej lub turystycznej. Depozytariuszem Konwencji jest Sekretarz Generalny Rady Współpracy Celnej. [1]      Informacja dotycząca daty przyjęcia nieformalnej nazwy „WCO”, źródło dostępu: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/au_history.aspx, na dzień 12 marca 2017 r. [...]
5/2017 str. 168

Kup aby przeczytać całość