Rozmyślania spedytora – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozmyślania spedytora

Wśród setek podmiotów dysponujących koncesjami na świadczenie usług agencji celnej mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi grupami firm. Jedne to firmy spedycyjne traktujące usługi celne jako uzupełnienie palety usług spedycyjnych, aby móc zapewnić klientowi pełną obsługę. Drugie to firmy specjalizujące się w świadczeniu usług agencji celnej, dla których ta działalność jest podstawą prowadzonych interesów. Nie znaczy to, że firmy, które wcześniej oferowały tylko usługi celne nie próbują rozwijać usług spedycyjnych. [...]
9/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość