Znajdź artykuł

Rozmowa z Piotrem Witkowskim, Dyrektorem Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Służba ta sama, ale z nowymi obowiązkami

W maju minął rok od wprowadzenia w życie reformy organizacyjnej w Służbie Celnej. Od tego czasu funkcjonuje Izba Celna w Białej Podlaskiej. Jak ocenia Pan efekty reorganizacji i pracę podległej  Izby?                - Nie czuję się osobą w pełni kompetentną, aby dokonywać takich ocen, jednak muszę powiedzieć, że zaobserwowałem wiele pozytywnych zjawisk. Na pewno urząd państwowy przybliżony został do obywatela, w tym przypadku osoby dokonującej wymiany towarowej z zagranicą. Sprawy z zakresu postępowania celnego, również odwoławcze, rozpatrywane są w ustawowych terminach, to duży sukces reformy. Można powiedzieć, że generalnie problematyka związana z procesem decyzyjnym w cle zeszła na poziom bliższy osobom występującym przed organami celnymi.  Większość spraw, a mam nadzieję będzie ich jeszcze więcej, załatwianych jest przez naczelników urzędów celnych. ...[...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość