Rozmontowany samochód, czy części samochodowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozmontowany samochód, czy części samochodowe

Firma S. dokonując obrotu towarowego z zagranicą, zgłosiła do odprawy celnej nadwozie samochodu osobowego marki Peugeot oraz silnik niskoprężny do tego samochodu. Dyrektor Urzędu Celnego w K. dopuścił przedmiotowe towary do obrotu na polskim obszarze celnym wymierzając z tego tytułu stosowne cło. Następnie Dyrektor Urzędu Celnego na podstawie art. 149 § 1 i 2 w zw. z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a - wznowił postępowanie celne zakończone ostatecznymi decyzjami. W uzasadnieniach postanowień o wznowieniu postępowania wskazano, ze wprowadzono na polski obszar celny nadwozie i silnik samochodu osobowego marki Peugeot. Przedmiotem zgłoszenia celnego - zdaniem Dyrektora Urzędu Celnego - był samochód kompletny w stanie rozmontowanym, w rozumieniu reguły 2a Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej - czyli objęty pozycją 8703 taryfy celnej importowej. [...]
2/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość