Rozbitego samochodu również nie można sprzedać – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozbitego samochodu również nie można sprzedać

Spółka M. sprowadziła na polski obszar celny towar w postaci samochodów osobowych i dostawczych. Decyzją Dyrektora w T. dokonano odprawy celnej tego towaru i wymierzono należności celne, oraz dopuszczono do obrotu na polskim obszarze celnym. Na skutek odwołania, Prezes GUC decyzją z dnia 28.X.1995 r. uchylił decyzję organu pierwszej instancji w części dotyczącej wymiaru należności celnych oraz uznał sprowadzone samochody za wolne od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 39 ustawy Prawo celne - pod warunkiem nie odstępowania ich przez okres 3 lat, licząc od dnia odprawy celnej. [...]
11/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość