Rozbieżności między polskimi i unijnymi wyjaśnieniami do nomenklatury towarowej Taryfy celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozbieżności między polskimi i unijnymi wyjaśnieniami do nomenklatury towarowej Taryfy celnej

Nomenklatura towarowa taryfy celnej Stawki te są stosowane zgodnie z klasyfikacją nomenklatury towarowej taryfy celnej tzn. Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). Obowiązująca wersja PCN została wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. (zał. do Dz. U. nr 239, poz. 2031). Została ona następnie inkorporowana w tekst taryfy celnej ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 r. (zał. do Dz. U. nr 226, poz. 1885 z późniejszymi zmianami). W objaśnieniach wstępnych do PCN m.in. stwierdza się, że PCN „została opracowana przez ścisłe wykorzystanie systemu Scalonej Nomenklatury (Combined Nomenclature – CN) zastosowanej w krajach Unii Europejskiej, do której wprowadzono dodatkowe podpozycje na poziomie dziewięciocyfrowym”. Podane jest też, że „ z kolei Scalona Nomenklatura stanowi rozwinięcie międzynarodowego systemu klasyfikacji towarów o nazwie „Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów” (Harmonized Commodity Description and Coding System – HS)” oraz, że „w stosunku do HS, Scalona Nomenklatura zwiększa przeszło dwukrotnie ilość grupowań klasyfikacyjnych”. [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość