Znajdź artykuł

Roszczenie funkcjonariusza celnego o mianowanie na stopień służbowy w świetle orzecznictwa oraz pytania prawnego do Sądu Najwyższego

W dniu 08.06.2010r. Sąd Najwyższy (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) rozpatrzył pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu w związku ze sprawą z powództwa funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w Izbie Celnej w Toruniu o nadanie stopnia służbowego oraz zapłatę. [...]
6/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość