Znajdź artykuł

Rola i znaczenie Służby Celnej w strukturach państwa

The Role and Place of Customs in the Administrative Structure of State

„Time is money” – „Czas to pieniądz” - to hasło niezwykle ważne w działalności biznesowej. Jeszcze bardziej jest ono aktualne w odniesieniu do międzynarodowych obrotów towarowych będących przedmiotem kontroli przez wszystkie służby celne świata od początku ich istnienia.[1] Cechą szczególną tej służby jest właśnie kontrola i pobór daniny publicznej jaką jest cło.   Procedury kontroli celnej są skomplikowane , często długotrwałe i przez tysiąclecia skupione przede wszystkim na poborze cła. Ta fiskalna funkcja połączona najczęściej była – a także w wielu przypadkach jest do dziś – z poborem innych danin publicznych – np. podatków. [1]Niniejszy artykuł jest rozwinięciem mojego wystąpienia na posiedzeniu seminaryjnym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP na temat: „Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce”, Warszawa, Senat RP, 4 października 2016r.   [...]
10/2016 str. 371

Kup aby przeczytać całość