Rola cła eksportowego w regulacjach celno-taryfowych ukraińskiego handlu zagranicznego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rola cła eksportowego w regulacjach celno-taryfowych ukraińskiego handlu zagranicznego

The role of export duties in the customs regulation of international trade of Ukraine

Cło eksportowe to specjalne narzędzie regulacji celnych handlu zagranicznego, którego stosowanie jest powszechne na całym świecie. Przyjmuje ono różne formy i jest nakładane na eksport w kilku celach. W większości przypadków cło eksportowe jest stosowane w związku z potrzebą pozyskania dodatkowych wpływów do budżetu państwa, a także w celu wprowadzenia zmian towarowych i geograficznych w strukturze handlu zagranicznego, rozwiązania problemów środowiskowych oraz wywarcia wpływu na poszczególne kraje lub ich sojusze w pewnych kwestiach. Oczywiście w ostatnim z wymienionych celów należy wziąć pod uwagę fakt, że wpływu cła eksportowego nie da się precyzyjnie ukierunkować.[...]
9/2018 str. 320

Kup aby przeczytać całość