Rola adwokata w postępowaniu celnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rola adwokata w postępowaniu celnym

The role of the lawyer in customs procedings

Poszanowanie praw człowieka jest jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego. Efektywna realizacja owych praw i zasad jest nie do zrealizowania zarówno bez możliwości dostępu jednostek do sądu, jak również bez umożliwienia skorzystania jednostce z profesjonalnej pomocy prawnej. Brak specjalistycznej wiedzy, znajomości norm prawa, jak również instytucji prawnych powoduje, iż trudno jest samemu wypełniać obowiązki czy bronić swych praw i wolności[i]. Powszechnie dostępna                       i wykwalifikowana pomoc prawna stanowi zatem instytucjonalną możliwość skorzystania z profesjonalnej obsługi podmiotów prawa, gwarantując tym samym  bezpieczeństwo obrotu prawnego, jak również ochronę praw i wolności jednostki [i]     A. Kosyło, Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim, Toruń 2010, s. 5   [...]
9/2018 str. 325

Kup aby przeczytać całość