Rodzynki zalane deszczem – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rodzynki zalane deszczem

Dyrektor Urzędu Celnego w W. orzekł o dopuszczeniu do obrotu na polskim obszarze celnym oraz o wymierzeniu cła, od sprowadzonych z zagranicy przez spółkę w M. rodzynek sułtańskich. Gdy decyzja ta stała się ostateczna, spółka zwróciła się do urzędu celnego o zwrot w całości cła. Jako podstawę prawną wniosku powołała art. 14, pkt 38 Prawa celnego, zaś w uzasadnieniu wniosku podała, że w czasie kontroli wstępnej, przed rozładunkiem towaru do magazynu firmy stwierdzono uszkodzenie przez wodę części opakowań zawierających rodzynki.[...]
1/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość