Rezultaty negocjacji z Unią Europejską w obszarze cła i transportu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rezultaty negocjacji z Unią Europejską w obszarze cła i transportu

W rozdziale poświęconym polityce transportowej Raport informuje, że w zakresie transportu drogowego Polska uzyskała w odniesieniu do dyrektywy 96/53 - ustanawiającej maksymalne obciążenia dopuszczalne w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz dopuszczalną wagę w ruchu międzynarodowym - okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Natomiast od dnia uzyskania członkostwa w UE Polska uzyska pełen dostęp do rynku międzynarodowych samochodowych przewozów towarowych. Polscy przewoźnicy będą jednak wyłączeni z możliwości wykonywania drogowych przewozów kabotażowych na terenie Unii przez okres trzech lat z możliwością przedłużenia do lat pięciu. [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość