Rewolucja w cłach – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rewolucja w cłach

Polska administracja celna stoi w przededniu zmian, które bez przesady można nazwać rewolucją. Zlikwidowany ma zostać Główny Urząd Ceł, nastąpić docelowo pełna integracja służb celnych i podatkowych, a kompetencje Prezesa GUC będącego obecnie jednym z centralnych organów administracj i państwowej, przeniesione na Ministra Finansów i dyrektorów izb celnych. O niektórych innych proponowanych zmianach i ich konsekwencjach - za chwile. Wszystkie one, łącznie z przeprowadzeniem procesu legislacyjnego i zmian w licznych ustawach, mają dokonać się w ekspresowym tempie dwóch miesięcy. GUC ma przestać istnieć już 31 marca br. Równocześnie jednak dla Generalnego Inspektoratu Celnego nazywanego potocznie policją celną, który pod względem kadrowym i organizacyjnym, nie mówiąc już o znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania systemu ceł w Polsce, odgrywa w porównaniu z GUC znacznie mniejszą rolę, okres likwidacyjny ma być o 3 miesiące dłuższy - do końca czerwca br. [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość