Znajdź artykuł

Retrospektywne zaliczenie towarów na poczet rozdysponowywanego kontyngentu taryfowego

...  W zwykłym postępowaniu zgłoszenie o dopuszczenie do obrotu na dokumencie SAD z wypełnionym polem 39 (Kontyngent) jest zarazem wnioskiem o zastosowanie obniżonej lub zerowej stawki należności celnych przywozowych dotyczących towarów przywożonych w ramach kontyngentu taryfowego. Natomiast w przypadku, gdy w dniu przyjęcia przez organy celne zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu przywożonych towarów pole 39 dokumentu SAD pozostanie niewypełnione - z czym wiąże się konieczność zapłaty należności celnych przywozowych w wysokości odpowiadającej stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej - istnieje również możliwość dokonania a posteriori korekty zgłoszenia celnego i uzupełnienie wpisu w polu 39. Należy jednak pamiętać, że jakiekolwiek sprostowania zgłoszenia celnego na wniosek strony nie są już możliwe w przypadkach gdy m.in. organy celne zwolniły towary (art. 65 Wspólnotowego Kodeksu Celnego). ...[...]
12/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość