Znajdź artykuł

Retrospektywne zaksięgowanie należności celnych(część trzecia – poprzednia opublikowana została w styczniowym numerze „Monitora”)

...  Jednym z przypadków, w którym Komisja zadecydowała o odstąpieniu od retrospektywnego zaksięgowania była sprawa REC 3/97. Stan faktyczny przedstawiał się następująco. Strona postępowania w/w okresie od 1992 do 1995 r. sprowadzała z Tajwanu pasy wyszczuplające i taryfikowała je pod określoną pozycję taryfy. Ten sposób taryfikowania wzbudził początkowe wątpliwości a przeprowadzona przez odpowiedni podmiot (Zollrehtanstalt) analiza potwierdziła jeszcze w 1992 r. trafność dokonanej taryfikacji. ...   [...]
4/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość