Znajdź artykuł

Retrospektywne zaksięgowanie należności celnych

... Najważniejszym pojęciem pojawiającym się w art. 220 ust. 2 lit. b w.k.c. jest pojęcie błędu. Dlatego też wszelkie rozważania, czy w danej sytuacji dopuszczalne jest odstąpienie od retrospektywnego zaksięgowania należności powinny się rozpocząć od stwierdzenia, czy w danym stanie faktycznym rzeczywiście błąd wystąpił. Jest to o tyle utrudnione, iż w samym w.k.c. nie zawarto definicji tego terminu. Jak wskazuje Kirchhoff w oparciu o rozstrzygnięcie E.T.S. „Mecanarte“ przez błąd należy rozumieć nie tylko proste błędy rachunkowe i pisarskie, ale także wszelkie inne błędy, które sprawiają, że dane rozstrzygnięcie (zaksięgowanie) jest wadliwe. W szczególności jako błąd traktowane jest niewłaściwe stosowanie lub interpretacja przepisów prawnych. ...   [...]
12/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość