Znajdź artykuł

Retrospektywne zaksięgowanie należności celnych przywozowych w przypadku zakończenia operacji uszlachetniania czynnego wraz z kompensacją ekwiwalentną i uprzednim wywozem

3 strony – 12 528 znaki Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyły wykładni art. 216 i art. 220 Kodeksu celnego w ramach sporu zawisłego pomiędzy włoską spółką Agrover Srl (dalej jako „Agrover”) a Urzędem Celnym w Genui w przedmiocie skargi o stwierdzenie nieważności wezwania do pokrycia należności celnych, sporządzonego przez ten Urząd. Agrover posiada pozwolenie na uszlachetnianie czynne ryżu niełuskanego i w 2000 r. trzykrotnie dokonała wywozu ryżu bielonego pochodzenia wspólnotowego na Węgry, a następnie w 2001 r. przywozu z [...]
11/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość