Znajdź artykuł

Retrospektywne zaksięgowania należności celnych(część druga – pierwsza opublikowana została w „Monitorze” w grudniu 2004 roku)

W artykule „Retrospektywne zaksięgowanie należności celnych” opublikowanym w numerze 11/2004 Monitora Prawa Celnego omówione zostały podstawowe pojęcia, jakimi posłużył się prawodawca unijny w art. 220 ust. 2 lit. b) w.k.c. Przedmiotem niniejszego, a także następnego artykułu, będzie natomiast przedstawienie najciekawszych przypadków zastosowania wspomnianego przepisu oraz omówienie pewnych wyjątków od zasad ogólnych. ...[...]
1/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość