Znajdź artykuł

Retrospektywne pokrycie należności celnych w przypadku „nieprawidłowego świadectwa” oraz związany z tym ciężar dowodu

str. MPCiP 371 – 373 – 12 700 znaki Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 220 ust. 2 lit. b) WKC zarówno w jego brzmieniu pierwotnym, jak i w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 16.11.2000 r. Stronami w sporze były spółka prawa niderlandzkiego Beemsterboer Coldstore Services BV (dalej jako „Beemsterboer”) i Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem (dalej jako „inspektor”). Spółka Hoogwegt International BV (dalej jako „Hoogwegt”) zakupiła partie masła od przedsiębiorstwa estońskiego AS Lacto Ltd. (dalej jako „Lacto”). Zostały one zgłoszone przy przywozie do Niderlandów przez Beemsterboer, agenta celnego, działającego na rzecz Hoogwegt. Estonia została wskazana jako kraj pochodzenia towarów, które zostały wprowadzone do swobodnego obrotu z ... [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość