Republika turecka gospodarczym partnerem – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Republika turecka gospodarczym partnerem

Dane ogólne: Turcja leży na obszarze 779, 5 km kw. i wg danych statystycznych za 1997r. liczy 62 mln mieszkańców. Pomimo, iż tylko 3% terytorium tego kraju znajduje się w Europie, a reszta w Azji, jest on ze względu na fakt, iż cały jego rozwój gospodarczy związany jest z Europą traktowany jako kraj europejski. 41% populacji stanowią mieszkańcy obszarów wiejskich. 60% populacji stanowią ludzie poniżej 25 roku życia. 47,4% mieszkańców czynnych zawodowo pracuje w rolnictwie, przemysł zatrudnia 22% czynnych zawodowo, natomiast sektor usług 30,6%. 98% populacji Turcji wyznaje islam. Stolicą kraju jest Ankara. Turcja jest republiką. Zgodnie z Konstytucją, głową państwa jest prezydent wybierany na 7 lat przez członków jednoizbowego parlamentu – Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, w którego skład wchodzi 550 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią. Do Zgromadzenia należy władza ustawodawcza. Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi premier powoływany przez prezydenta. [...]
2/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość