Znajdź artykuł

Republika Czeska testuje nową broń w walce z oszustami podatkowymi – część II

Czech Republic is testing a new weapon in the fight against tax cheaters – Part II

Czy w Polsce były „przymiarki” do powołania takiej służby? -Policja finansowa, uprawniona do kontrolowania m.in. przepływu unijnych funduszy pomocowych, powstanie w miejsce likwidowanego Generalnego Inspektoratu Celnego. Unia Europejska chce, aby w  Polsce były struktury kontrolujące przepływ pieniędzy. Decyzje w sprawie zakresu działania nowo powstałej jednostki zapadną dziś po południu – powiedział generalny inspektor celny Andrzej Anklewicz  podczas środowej konferencji prasowej, podsumowującej działalność Głównego Inspektora Celnego w 2001r.[...]
2/2015 str. 73

Kup aby przeczytać całość