Rejestry elektroniczne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rejestry elektroniczne

Ręczne kaligrafowanie grubych tomów sprawdzało się w czasach sprzed Gutenberga. Dziś przede wszystkim liczy się szybkość i efektywność pracy. Tworzenie tradycyjnych, papierowych rejestrów jest uciążliwe i czasochłonne, a korzystanie z nich w codziennej pracy niewygodne. Pracownicy mają utrudniony dostęp do informacji: z rejestru upoważnień lub czynności agencji celnej w danym czasie może korzystać tylko jedna osoba. Przeszukiwanie papierowych ksiąg pochłania dużo czasu. Łatwo także przeoczyć brak upoważnienia od klienta. W jaki sposób można usprawnić obsługę formalnych rejestrów, do prowadzenia których zobowiązana jest każda agencja celna? Przepisy dopuszczają możliwość prowadzenia rejestrów w formie elektronicznej. Warto zatem skorzystać z tego udogodnienia. Prowadzenie rejestrów elektronicznych jest rozwiązaniem komfortowym i eliminuje problemy, których nie da się uniknąć w przypadku papierowych, ręcznie uzupełnianych ksiąg.[...]
10/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość