Znajdź artykuł

Rejestr w procedurze uproszczonej

Jak wiemy od 6 lutego br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie procedur uproszczonych /Dz. U. Nr 5 poz.48 z 2002r./. Z uwagi na szereg zmian zwartych w treści tego rozporządzenia, postaram się w swoim artykule, przypomnieć i przybliżyć Państwu najważniejsze zasady prowadzenia rejestru oraz sposoby dokonywania w nim korekty błędnych zapisów.[...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość