Regulowanie należności za pośrednictwem systemu bankowego ELIXIR – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Regulowanie należności za pośrednictwem systemu bankowego ELIXIR

Na skutek interwencji Ogólnopolskiego Zrzeszenia Agencji Celnych, Departament Budżetowo - Finansowy Głównego Urzędu Ceł spowodował uregulowanie problemów, jakie występowały przy rozliczaniu należności celnych i podatków, spowodowanych wprowadzonym przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. elektronicznym systemem rozliczeniowym ELIXIR. Poniżej przytaczamy obszerny fragment pisma Głównego Urzędu Ceł nr DBF II 3158-2/99 z dnia 3.02.1999 r. skierowanego do bezpośrednio zainteresowanej sprawą Agencji Celnej oraz do Zrzeszenia. [...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość