Znajdź artykuł

Regulacje prawne instytucjonalnej reformy Służby celnej Ukrainy: chronologia i perspektywy

Legal regulation of the institutional reform of the Customs Service of Ukraine: chronology and perspectiveLegal regulation of the institutional reform of the Customs Service of Ukraine: chronology and perspective

Pewne sentencje, które zostały użyte w roli wstępu do niniejszego artykułu, zostały już zaprezentowane w naszej poprzedniej autorskiej pracy, zatytułowanej „Organizacyjno-prawny mechanizm rozwoju celnictwa na Ukrainie”[i]. Za punkt sporny została uznana w niej teza o konieczności permanentnej modernizacji służby celnej jako priorytetowego obiektu państwowego aparatu zarządzania. Podczas jej formułowania została zwrócona uwaga na fakt, że sprawy celne w jakimkolwiek kraju nie mają charakteru statycznego, ponieważ ich istota, zakres czy struktura ulegają ciągłym zmianom pod wpływem czynników politycznych, ekonomicznych, międzynarodowych i innych[ii]. W pracy tej skupiliśmy się na negatywnych aspektach obecnego etapu instytucjonalnej reformy ukraińskiej służby celnej: a) subiektywizmie obecnym w procesach decyzyjnych w sprawach taktycznych (niejednoznaczna decyzja o powołaniu przez Gabinet Ministrów Ukrainy zagranicznych doradców), a także podczas oceny rezultatów pracy funkcjonariuszy organów celnych; b) niedostatecznej motywacji w wyznaczaniu celów strategicznych oraz związanej z tym zależności od czynników zewnętrznych (orientacja na wymagania społeczności europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego) (traktowanie Memorandum ... [i]Ченцов В.В., Мазур А.В. Організаційно-правовий механізм розвитку митної справи в Україні. Правова позиція. 2017. №1. С. 84-98. [ii]Ткачова О., Говоруха В.Б. Напрями вдосконалення державного управління митними органами. Вісник АМСУ. Державне управління. 2011. №2. С. 110-119. [...]
12/2018 str. 446

Kup aby przeczytać całość