Znajdź artykuł

Regulacja prawna obrotu towarowego z zagranicą w latach 1990-2004

Polityka celna III RP odegrała ogromną rolę w przebudowie ustroju gospodarczego Polski w kierunku modelu gospodarki rynkowej. Dostosowując regulację prawną obrotu towarowego z zagranicą do standardów międzynarodowych, istotnie przyczyniła się do realizacji idei szerokiego otwarcia naszej gospodarki na współpracę z zagranicą i integracji z gospodarką światową. Nie było to zadanie łatwe po okresie PRL, kiedy to politykę celną uważano za coś abstrakcyjnego, enigmatycznego, nie związanego z gospodarką, ukierunkowanego jedynie na efekt prezentacyjny wobec Zachodu. Będąc w pewnym sensie uczestnikiem procesu urynkowienia polskiej gospodarki od 1990 r., z racji wykonywania zawodu spedytora i agenta celnego, chciałbym podzielić się z Czytelnikami garścią refleksji nt. cieni i blasków rozwiązań tej polityki w minionym już okresie. Niektóre z poruszanych tutaj zagadnień mogą okazać się niewygodne dla osób decydujących w owym czasie o naszej gospodarce, ale jeśli prawdziwe jest powiedzenie, że uczymy się na błędach, to warto o nich mówić.7 stron - 17858 znaków [...]
9/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość