Regulacja prawna obrotu towarowego z zagranicą w latach 1990-2004 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Regulacja prawna obrotu towarowego z zagranicą w latach 1990-2004

Polityka celna III RP odegrała ogromną rolę w przebudowie ustroju gospodarczego Polski w kierunku modelu gospodarki rynkowej. Dostosowując regulację prawną obrotu towarowego z zagranicą do standardów międzynarodowych, istotnie przyczyniła się do realizacji idei szerokiego otwarcia naszej gospodarki na współpracę z zagranicą i integracji z gospodarką światową. 7 stron - 17862 znaki[...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość