Znajdź artykuł

Reguły przejściowe w związku z przystąpieniem do UE w zakresie prawa celnego, rolnego i podatkowego (część pierwsza)

Autor wyjaśnił w czasopiśmie AW-Prax 1995, str. 10 reguły przejściowe w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Finlandii, Austrii i Szwecji w dniu 1 stycznia 1995 (Dz.U. WE 1994 Nr C 241, str. 301). Dnia 1 maja 2004 do UE przystąpi dziesięć kolejnych Państw Członkowskich: Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Republika Słowacka, Słowenia, Republika Czeska, Węgry i Cypr. Regulacje w związku z ostatnim Przystąpieniem nie zostały przyjęte w niezmienionej formie. W szczególności jasno postawiono kwestię, że procedury celne pomiędzy obecnymi i nowymi Państwami Członkowskimi także wtedy muszą zostać zakończone, gdy odnośne towary otrzymały status towarów wspólnotowych w wyniku Przystąpienia. W tym celu z reguły konieczne jest dopuszczenie do wolnego obrotu, podczas którego zgodnie z Układem Europejskim można zastosować preferencyjne świadectwa pochodzenia jako dowody wspólnotowego statusu. W mniejszej liczbie przypadków niż podczas ostatniego przystąpienia pozwolenia wydane w nowych Państwach Członkowskich przed przystąpieniem obowiązują dalej. ... [...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość