Znajdź artykuł

Reguły klasyfikacji w Nomenklaturze Scalonej w oparciu o pojęcie „specyficznej funkcji”

3 strony – 10786 znaki Postępowanie wyjściowe dotyczyło wykładni uwagi 5 lit. E) do działu 84 Nomenklatury Scalonej Wspólnej Taryfy Celnej. Wniosek przed ETS został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy duńską spółką Olicom A/S (dalej jako „Olicom”) a Skatteministeriet (duńskim ministerstwem ds. podatków i akcyzy) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej kart sieciowych posiadających funkcję „modem”. W latach 1996-1999 Olicom dokonała przywozu urządzeń sieci informatycznej, które zaklasyfikowała w pozycji 8471 CN. Przywóz ten dotyczył w szczególności kart sieciowych do komputerów przenośnych, które odbierają i przetwarzają sygnały oraz przesyłają je pomiędzy połączonymi w sieć komputerami. Niektóre z przywiezionych kart ...[...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość