Znajdź artykuł

Reguły klasyfikacji taryfowej na przykładzie narzędzi ręcznych do wkręcania

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu między spółką Proxxon GmbH (dalej jako „Proxxon”) z siedzibą Niemczech a Oberfinanzdirektion Köln (dalej jako urząd skarbowy) w przedmiocie klasyfikacji do Nomenklatury Scalonej (dalej jako „CN”) różnych narzędzi ręcznych do wkręcania, to jest kluczy maszynowych, końcówek do mocowania i wkręcania, oraz końcówek wkrętaków. Proxxon zajmuje się przywozem na teren Wspólnoty ręcznych narzędzi do wkręcania pochodzących z państw trzecich. W następstwie kontroli celnej w Niemczech, Proxxon wystąpiła do urzędu skarbowego o udzielenie wiążącej informacji taryfowej w odniesieniu do ww. przedmiotów, proponując dokonanie klasyfikacji tych towarów w ramach pozycji 8204 CN. Urząd wydał trzynaście wiążących informacji celnych, klasyfikując przywożone przez Proxxon narzędzia w zależności od ich rodzaju i składu, do różnych pozycji taryfowych, to jest pozycji 8205, [...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość