Regułu pochodzenia towarów nierozłączny elemenmt umów o handlu preferencyjnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Regułu pochodzenia towarów nierozłączny elemenmt umów o handlu preferencyjnym

Wymiana towarowa z zagranicą coraz częściej oparta jest na preferencyjnym traktowaniu wynikającym z podpisanych przez Polskę międzynarodowych umów handlowych. Umowy te stanowią, że uprzywilejowanie owo dotyczy wyłącznie towarów pochodzących z określonego kraju lub grupy krajów. Zatem zasadniczym kryterium dla zastosowania preferencji jest pochodzenie towaru, a nie siedziba eksportera, kraj zakupu towaru, czy też miejsce jego załadunku, choć i te elementy są często bardzo istotne. Każda z umów dotycząca handlu preferencyjnego zawiera postanowienia odnoszące się do reguł pochodzenia towaru. Postanowienia te w celu ich przejrzystości zgrupowane są jako odrębny zbiór przepisów (protokół, załącznik) stanowiący integralną część właściwych umów.[...]

Kup aby przeczytać całość