Znajdź artykuł

Reguła 3c i 4

W kolejnym odcinku z serii Ogólne Reguły Interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej, przedstawię regułę 3(c) i 4. Reguła 3(c), jak wcześniej wspominałem, wchodzi w skład obszernej reguły 3 (reguła 3a, 3b i 3c), tzn. może być stosowana w sytuacjach kiedy towary pozornie mogą być klasyfikowane do dwu lub więcej pozycji, ale dopiero jako trzecia w kolejności, po wyczerpaniu możliwości wypływających z reguł 3(a) i 3(b). Reguła 3(c) jest często stosowana w sytuacjach które można byłoby nazwać patowymi. Brak tej reguły powodowałby daleko idące zjawiska interpretacyjne. Reguła 3(c) stanowi: „Jeżeli nie można przeprowadzić klasyfikacji według zasad określonych w regule 3(a) lub 3(b), należy stosować pozycję, która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania”. 2 strony - 4980 znaki [...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość