Znajdź artykuł

Reguła 3a

W trzecim odcinku z serii Ogólne Reguły Interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej, omówiona zostanie reguła 3a. Wchodzi ona w skład obszernej reguły 3., która może być zastosowana dopiero wtedy, jeżeli będziemy mieć do czynienia z towarami mogącymi być pozornie klasyfikowanymi do dwu lub więcej pozycji. Oczywiście z zachowaniem ustalonej kolejności: najpierw zawsze należy rozpocząć od reguły 3a, następnie poprzez regułę 3b a dopiero jeśli nie można przeprowadzić klasyfikacji według zasad określonych w regule 3(a) lub 3(b), należy stosować pozycję, która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania (reguła 3c). 1 strona 560 znaków[...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość