Reglamentacja dewizowa i jej wpływ na gospodarkę – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Reglamentacja dewizowa i jej wpływ na gospodarkę

Polskie prawo dewizowe posługuje się pewnymi charakterystycznymi tylko dla niego pojęciami i konstrukcjami. Do nich należy niewątpliwie reglamentacja dewizowa zwana także w literaturze ograniczeniami dewizowymi. Termin ten wywodzi się od francuskiego reglamentation - w znaczeniu prawniczym jest to ograniczenie, podporządkowanie jakiejś działalności zasadom ustalonym przez przepisy prawne. [...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość