Znajdź artykuł

Refundacje wywozowe – nomenklatura refundacji contra nomenklatura scalona

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło wykładni rozporządzenia Komisji nr 1706/89 z dn. 15.06.1989 roku ustalającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz rozporządzenia Komisji nr 3445/89 z dn. 15.11.1989 roku ustanawiającego pełną wersję nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (zwanej dalej „nomenklaturą refundacji”). Spółka Deutsches MilchKontor GmbH (zwana dalej „MilchKontor”) dokonała wywozu sera do Jugosławii i otrzymała ... 2 strony - 5800 znaków [...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość