Reformowanie Służby Celnej Ukrainy, a doświadczenia polskie – podstawowe problemy zarządzania – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Reformowanie Służby Celnej Ukrainy, a doświadczenia polskie – podstawowe problemy zarządzania

Reforming the Customs Service of Ukraine and the Polish experience – principal management problems

W artykule poddano analizie problemy zarządzania zmianą strukturyadministracji celnej Ukrainy w okresie przygotowań do stowarzyszenia tego kraju z UE. Bezpośrednim punktem odniesienia okazało się przyjęcie doświadczeń polskich jako modelu zarządzania zmianą w procesie dostosowywania działalności służby celnej do standardów UE w okresie transformacji gospodarki od centralnie planowanej do gospodarki rynkowej w warunkach międzynarodowego środowiska gospodarki elektronicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw towarowych. Na podstawie analizy struktury organizacyjnej Służby Celnej Polski zostały wypracowane rekomendacje dla tworzenia centralnej oraz terenowej struktury Ukraińskiej Służby Celnej. W celu doskonalenia, ułatwienia i uproszczenia procesu dokonywania odpraw celnych z zachowaniem efektywności zwalczania przestępczości celnej szczególną uwagę zwrócono na innowacyjne instrumenty i metody kontroli wdrażane przez ukraińską Służbę Celną według standardów zastosowanych przez Służbę Celną Polski.[...]
3/2020 str. 83-03-20

Kup aby przeczytać całość