Znajdź artykuł

Reżimy i procedury celne obowiązujące w Federacji Rosyjskiej (część druga – pierwsza opublikowana została w „Monitorze” z grudnia 2005 roku)

11. Reeksport (reeksport) - reżim celny stosowany do towarów wcześniej wwiezionych na obszar celny Federacji Rosyjskiej, a następnie wywożonych z tego obszaru bez uiszczenia lub zwrotu należności celnych, podatków oraz bez stosowania do nich zakazów i ograniczeń o charakterze gospodarczym ustanowionych zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej o państwowym regulowaniu działalności handlu zagranicznego. Przy stosowaniu reżimu reeksportu towarów zwolnienie od uiszczenia należności celnych wywozowych, podatków jest możliwe. Zwrotu uiszczonych sum dokonuje się, jeśli takie zwolnienie lub zwrot jest przewidziane przy zakończeniu reżimu celnego, zgodnie z którym towary znajdowały się na obszarze Federacji Rosyjskiej. Przy wywozie reeksportowanych towarów nie uiszcza się należności celnych wywozowych. Objęcie nim towarów stwarza możliwość zwrotu opłat celnych i podatków pobieranych przy przywozie na terytorium Federacji Rosyjskiej. [...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość