Znajdź artykuł

Reżimy celne obowiązujące na Białorusi

Osoby dokonujące obrotu towarowego z zagranicą mają prawo wyboru rodzaju reżimu celnego oraz jego zmiany na inny niezależnie od charakteru, ilości, kraju pochodzenia lub przeznaczenia towaru, chyba, że Kodeks celny lub inne przepisy Republiki Białorusi przewidują inaczej. Zasada wolności wyboru reżimu celnego zawarta w art. 25 Kodeksu celnego Republiki Białorusi odpowiada unijnej zasadzie wolności nadawania przeznaczenia celnego - art. 58 ust 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Prawo wyboru rodzaju reżimu celnego przez podmiot, koresponduje z kompetencją organów celnych do zwolnienia towarów do konkretnego reżimu celnego. Towar jest objęty reżimem dopiero w momencie podjęcia takiej decyzji przez organ celny. 4 strony - 13`04 znaki [...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość